Pozdravljeni!

Po nekaj letih ukvarjanja s permakulturo sem “odkrila” biooglje. Zgodba o biooglju se za nas, zahodnjake, začne leta 1541, ko je Francisco de Orellana v porečju Amazonke odkril velike zaplate izjemno bogate črne zemlje (port. terra preta). Področja kot kompost bogate črne prsti so bila velika do 2 ha in do 2 m globoka. Šele več kot 500 let kasneje je Wim Soembroek, nizozemski akademik in raziskovalec ugotovil, da terra preta ni naključje narave, pač pa so jo pridelali južnoameriški Indijanci. Njena najbolj fantastična lastnost (poleg neverjetne rodovitnosti) je sposobnost razmnoževanja, ki je sicer značilna le za žive organizme: na leto se odebeli za 1 cm.

Navdušena nad temi informacijami in z idejo, da bi lahko vključila novo pridobljeno znanje v svojo permakulturo, sem začela iskati dalje in – da ne bom predolga – marca 2011 začela pridelovati svoje biooglje na kuhalniku Biočar, leto kasneje pa v Slovenijo pripeljala že pripravljene izdelke z obogatenim bioogljem (Biooglje kompleks, Kompost z bioogljem univerzalen in Kompost z bioogljem za sejanje). Vse izdelke uporabljam v svojem permakulturnem vrtu, zato stojim za njimi 100 %.

O permakulturi na vrtu, ki je uporabna za nas, navadne zemljane, predvsem pa za vse, ki nam vedno zmanjkuje časa, pišem na blogu Permakultura za telebane. V zadnjih dveh letih se je nabralo toliko tekstov, da se je izgubila preglednost, zato sem postavila nov blog, namenjen samo biooglju in njegovi uporabi.

V rubrika na levi strani so zbrani različni teksti in informacije o terri preti, biooglju in kompostu z bioogljem. Stare in nove zapiske o biooglju in terri preti, objavljene na Permakulturi za telebane, bom sproti shranjevala tudi na tej povezavi: Zapiski z bloga: o biooglju in terra preti. Tako bo znanje in branje bolj pregledno in, upam, tudi prijetno.

Bojca Januš

Zaplana, 6. april 2012

Advertisements